ruukinsauna-logo-retina

BRUKETS HISTORIA

I Dalsbruk, beläget i Åbolands skärgård, började man tillverka järn redan 1686. Svensken Daniel Faxell grundade bruket och allting startade med en masugn. Trots en anspråkslös början utvecklades snart Finlands största järn- och stålfabrik just här. Ägarna varierade ofta under århundradena, mest anställda hade bruket år 1976: 1157 personer. Den senaste ägaren, FNsteel lämnade konkursanmälan år 2012. 

Ni kan läsa mera om historian på museiverkets hemsida och i  denna blog.

BRUKETS HOTELL BETJÄNADE GÄSTER OCH TJÄNSTEMÄN

I slutet på 1800 -talet, när fabriken hade 600-700 arbetare, var tjänstemännen 25. Omkring 1883 byggdes ett hotell för att tjänstemän och resenärer skulle kunna övernatta. Hotellet beviljades även rätt att driva restaurang verksamhet. Det ursprungliga hotellet som sedanmera är rivet, fanns i Dalsbruks park, och gäster samt tjänstemän fick bada i Parkbastun som låg intill. Längs med bastustigen beundrade gästerna kejsarinnans utedass, som byggdes enkom för Aleksander III:s hustru tsarinnan Maria Fjodorova. Regenterna besökte Dalsbruk på 1880 -talet, eftersom Ryssland ännu var den viktigaste marknaden för Dalspruks produkter. Utedasset finns kvar än i denna dag och visas på guidade museiturer.

Ruukin sauna puutarha-1
På bilden till vänster det ursprungliga hotellet och till höger Parkbastun. Huvudvägen framtill och parkvägen som löper genom parken samt arbetarnas kolonialträdgård.
Ruukin Sauna Dalsbruk
Bastun i Dalsbruks park var i fabrikens tjänstemäns bruk under början av 1900 -talet.

PARKBASTUN

Bastuvärdinnan badade gästerna i bastubyggnaden av slaggtegel. Även hotellets byk tvättades i bastubyggnaden. På övre våningen torkades tvätten i speciella torkställningar. Bastubyggnaden har hållits i skick trots att ägarna har bytt under åren. Parken runt bastun fungerade i tiden som koloniträdgård för de anställda på fabriken.

DALSBRUKS BYGGNADER

Av de ursprungliga 23 kolungnarna står nu på havsstranden 12 av slaggtegel på 1880-talet byggda kolungnar och i den forna hamnen finns ett stall, ett sädesmagasin och en lagerbyggnad, samtliga i empirestil. Arbetar- och tjänstemannabostäderna bildar en exceptionellt välbevarad helhet där de historiska faserna kan spåras från 1700-talet till våra dagar. En helt egen byggnadstyp är loftgångshusen i två våningar från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Nära masungnarna fungerar Dalsbruks bruksmuseum, där man kan se bl.a. hur man arbetade förr och en miniatyr av området. Museiverket har fastställt att Dalsbruks historiska fabriksområde är nationellt viktigt och strävar att utveckla området också som sevärdhet och turistmål.

Dalsbruk kolugnar
En tät grupp av 12 kolugnar av slaggtegel har bevarats i Dalsbruks hamn.
Dalsbruk loftgångshus
Loftgångshus som byggts för arbetare i Dalsbruk från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.